Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


KINH ĐIỂN
LUẬN GIẢI
TỊNH ĐỘ
THIỀN HỌC
TỪ ĐIỂN
THƠ VĂN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC CƠ BẢN
PHẬT GIÁO ĐỜI SỐNG
TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN

Tác Giả: B.K. Matilal
Dịch Giả: Thích Viên Lý

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý

Tiết 1 CHÚ THÍCH VỀ NIÊN ĐẠI
Tiết 2 LẬP TRƯỜNG CỦA PHÁI TRUNG QUÁN: KHÔNG-TÁNH
Tiết 3 HAI GIAI TẦNG CỦA CHÂN LÝ
Tiết 4 TÍNH CÁCH BẤT XÁC ĐỊNH CỦA THẾ GIỚI HIỆN TƯỢNG
Tiết 5 NGHỊCH LÝ CỦA KHÔNG-TÁNH
Tiết 6 NGỤY BIỆN PHÁP VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ NGỮ-NGHĨA HỌC
Tiết 7 HAI PHƯƠNG DIỆN CỦA PHỦ ĐỊNH
Tiết 8 CHỦ NGHĨA THẦN BÍ CỦA PHÁI TRUNG QUÁN


Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới
Xuất Bản Năm 2000      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Pháp Tu Quán ÂmThe Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com