Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


HÌNH ẢNH

 
 
   

Đại Lễ Phật Đản PL. 2557
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngư (26/05/2013)

   
       
             
 
Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 tại Chùa Điều Ngự (29/4/2012)
 
Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 tại Chùa Diệu Pháp (06/05/2012)

 
 
 
Tiệc Chay Gây Quỹ Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2556 tại Chùa Điều Ngự (15/04/2012)  
Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Chùa Điều Ngự (29/04/2012)
 
 
 
Buổi Ra Mắt Sách của HT. Thích Viên Lý và Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa  Điều Ngự (11/02/2012)  
Buổi Ra Mắt Sách của HT. Thích Viên Lý và Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa  Điều Ngự (11/02/2012)
Slide Show
 
 
Lễ Chào Cờ Đầu Năm tại Chùa Điều Ngự (11/02/2012)  
Lễ Giao Thừa và Mừng Xuân Nhâm Thìn tại Chùa Điều Ngự (15/01/2012)  
 
Đại Hội Khoáng Đại IX Tại Chùa Điều Ngự, Westminster  (20/11/2011)  
Lễ Suy Tôn và Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình, Tự Do và Nhân Quyền (11/20/2011)  
 
Tiệc Chay Gây Quỹ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN Tại Westminster  (17/09/2011)  
ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO KHÓA I  VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO, GHPGVNTN HẢI NGOẠI TỔ CHỨC tại Chùa Điều Ngự  (30/06/2011 - 4/07/2011)  
 
Đại Lễ Vu Lan PL. 2555 tại Chùa Diệu Pháp  (14/08/2011)  
Đại Lễ Vu Lan PL. 2555 tại Chùa Điều Ngự  (07/08/2011)  
 
LỄ TẤN PHONG HÒA THƯỢNG  TT. Thích Phước Nhơn, TT. Thích Viên Lý, TT. Thích Ân Đức tại Chùa Diệu Pháp  
Lễ Húy Kỵ Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Chùa Diệu Pháp  (26/06/2011)  
 
Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 tại Chùa Diệu Pháp (08/05/2011)  
Đại Lễ Phật Đản PL. 2555 Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự (15/05/2011)  
 
Mừng Xuân Tân Mão tại Chùa Diệu Pháp (06/02/2011)  
Khóa Tu Học Đặc Biệt tại Chùa Điều Ngự ̀ (14&15/05/2011)  
 
Tất Niên tại Chùa Diệu Pháp (23/01/2011)  
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Điều Ngự và Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Quê Nhà (08/01/2011)  
 
Lễ Chẩn Tế 2010 tại Chùa Diệu Pháp (21/8/2010)  
Lễ Đại Tường Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Chùa Bảo Phước (17-18/07/2010)  
 
Đại Lễ Vulan 2010 tại Chùa Điều Ngư (15/08/2010)  
Bản vẽ Chùa Điều NgưKhóa Tu Học Mùa Đông 2010 tại Chùa Diệu Pháp (25-28/11/2010)  
 
Đại Lễ Phật Đản PL. 2554-2010 tại Chùa Điều Ngư (23/05/2010)
Đại Lễ Vu Lan 2010 tại Chùa Diệu Pháp (22/08/2010)(21-23/05/2010)  
 
Lễ Chẩn Tế 2010 tại Chùa Điều Ngự (14/08/2010)  
Khóa Tu Học Đặc Biệt PL. 2554-2010 tại Chùa Điều Ngự
(21-23/05/2010)
 
 
Đại Lễ Phật Đản PL. 2554-2010 tại Chùa Điều Ngư (23/05/2010)  
Đại Lễ Phật Đản PL. 2554-2010 tại Chùa Diệu Pháp (16/05/2010)  


 

  Tiệc Chay Gây Quỹ Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2554 tại Chùa Điều Ngự

  Lễ Tưởng Nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên

  Xe Hoa Diễn Hành Mừng Xuân Canh Dần của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

  Đón Giao Thừa và Mừng Xuân Canh Dần tại Chùa Điều Ngự

  Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Điều Ngự

  Tiệc Tất Niên 2010 tại Chùa Diệu Pháp

  Khoáng Đại Kỳ IV - Lễ Hiệp Kỵ và Họp Báo tại Chùa Điều Ngự

  Khoáng Đại Kỳ IV của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ - Chùa Diệu Pháp

  Đại Lễ Vu Lan - PL 2553 tại Chùa Điều Ngự và Lễ Cầu Siêu tại Tượng Đài Thuyền Nhân

  Hình Ảnh Lễ Chẩn Tế - PL 2553 tại Chùa Điều Ngự

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL.2553 tại Chùa Diệu Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Tiểu Tượng Cố Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự 

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL.2553 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức tại Chùa Điều Ngự 

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL.2553 tại Chùa Diệu Pháp 

  Hình Ảnh Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Ân Huệ 

  Hình Ảnh Lễ An Vị Phật Tại Chùa Điều Ngự, Thành Phố Westminster 

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Đặc Biệt và Buổi Họp Báo Tại Chùa Điều Ngự, Thành Phố Westminster, Cơ Sở Mới của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè và Lễ Chung Thất Tại Chùa Pháp Luân, Houston do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2008

  Hình Ảnh Lễ Tưởng Nguyện và Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tổ chức tại Chùa Diệu Pháp ngày 13 tháng 7 năm 2008

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Huyền Quang Mùa Hè 2008 tại Chùa Diệu Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2552 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Diệu Pháp - California

  Hình Ảnh Hội Chợ Y Tế Cộng Đồng do Bệnh Viện Alhambra tổ chức với sự bảo trợ của Chùa Diệu Pháp

  Hình Ảnh Lễ Cầu Nguyện Rằm Tháng Giêng do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức Tại Santa Ana - California

  Hình Ảnh Tiệc Ra Mắt Sách "Thơ Tù" của HT Thích Quảng Độ tại Monterey Park, California

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2007

  Hình Ảnh Lễ Trai Đàn Chẩn Tế 2007

  Hình Ảnh Mùa An Cư Kiết Hạ Mùa 2007

  Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Khóa Tu Học Mùa Hè 2007

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2551

  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Ngày Mùng Một Tết Đinh Hợi  
  Hình Ảnh Tiệc Tất Niên  
  Hình Ảnh Tiệc Công Đức Gây Quỹ Xây Dựng Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL: 2550  

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội, PL: 2550  

  Hình Ảnh Sinh Hoạt của Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo  


  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Vía Đức Phật Di Lặc - Xuân Bính Tuất

  Hình Ảnh Buổi Tiệc Tất Niên Cuối Năm Ất Dậu

  Hình Ảnh Lễ Kỷ Niệm 30 Năm GHPGVNTN Vận Động Cho Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông Tại Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL. 2549

  Hình Ảnh Lễ Chẩn Tế

  Hình Ảnh Lưu Niệm Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Các Vị A La Hán

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2549

  Hình Ảnh Chùa Diệu Pháp

  Hình Ảnh Lễ Khai Kinh Hoa Nghiêm

  Hình Ảnh Lễ Khai Mại Đại Hội Khoáng Kỳ III - GHPGVNTN - Hoa Kỳ

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com