Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL. 2554 tại Chùa Diệu Pháp
(ngày 22 tháng 08 năm 2010)
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3    


Đồng hương Phật tử vân tập

Ban Tài Chánh

Ban Tiếp Tân

Ban Chúc Thọ

Ban Vận Chuyển

Ban Âm Thanh

Tác bạch cúng dường Lễ Trai Tăng

TT. Thích Ân Đức và TT. Thích Viên Thông thuyết pháp

MC Ái Cầm giới thiệu chương trình Đại Lễ Vu Lan PL. 2554

Chư Tôn đức Tăng và Ni quang lâm lễ đài

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com