Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL. 2554 tại Chùa Điều Ngự
(ngày 15 tháng 08 năm 2010)
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3     |   Trang 4    


Đồng hương phật tử vân tập

Lễ Trai Tăng

Đại Đức Thích Tuệ Hải và TT. Thích Viên Quang thuyết pháp

Ban Tiếp Tân

Cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm lễ đài

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com