Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL. 2553 tại Chùa Diệu Pháp
(ngày 30 tháng 8 năm 2009)
 

Trang 1   |   Trang 2  


Trai Tăng

Thuyết Pháp (từ trái sang phải TT. Thích Viên Huy, HT Thích Viên Thành và ĐĐ Thích Viên Chánh)

MC Minh Phượng, Nữ Sĩ Ái Cầm và Giáo Sư Văn Bằng

Nhật Huy đọc diễn văn khai mạc

Trang 1   |   Trang 2  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com