Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan PL. 2555 tại Chùa Điều Ngự
(ngày 07 tháng 08 năm 2011)
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3     |   Trang 4    


Đồng hương phật tử vân tập

TT. Thích Viên Huy và Đại Đức Thích Ấn Minh thuyết pháp

Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm lễ đài

MC Ái Cầm, Minh Phượng và GS. Văn Bằng giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni

Nhà thơ Thái Tú Hạp điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan

Lễ Chào Quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và Phật Giáo Kỳ

Phút nhập Từ Bi Quán

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com