Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Tiệc Ra Mắt Sách "Thơ Tù" của Hòa Thượng Thích Quảng Độ
tại Monterey Park, California
(ngày 13 tháng 10 năm 2007)
Hình Ảnh: Nhiếp Ảnh Gia Hàn Quốc Dân                                                                          

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com