Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2552
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - GHPGVNTNHNHK Tổ Chức
Chùa Diệu Pháp vào ngày 11 tháng 5 năm 2008
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  


Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com