Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

 Lễ Tưởng Nguyện Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhật Liên
Nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
tại Chùa Diệu Pháp
(ngày 14 tháng 3 năm 2010)
 

Trang 1   |   Trang 2  


Đại Đức Thích Trí Tịnh Giới Thiệu Chư Tôn Đức Giáo Phẩm

Đức Phó Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Hộ Giác, kiêm Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTNHNHK

Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, Phó Chủ Tịch đặc trách Nghiên Cứu Kế Hoạch

Hòa Thượng Thích Viên Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ và Hòa Thượng Thích Giác Chân, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế

Đức Phó Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Hộ Giác ban Đạo Từ

Hòa Thượng Thích Chánh Lạc Tuyên đọc Tiểu Sử của cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Nhật hạ Liên

Trang 1  |   Trang 2     

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com