Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Lễ Đại Tường
Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang
tại Chùa Bảo Phước, San Jose
(ngày 17 và 18 tháng 7, năm 2010)
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3    


TT. Thích Viên Dung cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thích Chánh Lạc, thuyết pháp (17/7/2010)

TT. Thích Viên Dung cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, thuyết pháp (17/7/2010)

Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, giới thiệu tác phẩm "Một Đời Vì Đạo Vì Dân" của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang

Cảm niệm về công hạnh hoằng hóa của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (những chia sẻ của Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử từng sống hay làm việc với Ngài)

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com