Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Hè và Lễ Chung Thất
Do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Tổ Chức Tại Chùa Pháp Luân
(ngày 15, 16 và 17 tháng 8 năm 2008) 
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  


Từ trái sang phải: ĐĐ Thích Trí Tịnh, TT. Thích Viên Lý, HT Thích Chơn Trí, HT Thích Viên Thành, HT Thích Hộ Giác, Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức, ĐĐ Thích Trí Quảng, TT. Thích Phước Nhơn

HT Thích Hộ Giác

GS Võ Văn Ái

HT Thích Thiện Tâm (Canada)

Pháp Sư Niên Trưởng Thích Giác Đức

TT Thích Phước Nhơn (Úc Châu)

TT Thích Viên Lý thuyết trình về Cơ Cấu Tổ Chức của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cùng với HT Thích Thiện Tâm và TT Thích Phước Nhơn

HT Thích Chơn Trí và HT Thích Viên Thành hướng dẫn về Nghi Thức Tụng Niệm Nhật Hành Cho Người Cư Sĩ (Nam Tông và Bắc Tông)

HT Thích Hộ Giác giảng về Kinh Điển Đạo Phật qua Hệ Pàlì cùng với sự phụ giảng của TT Thích Giác Đẳng

TT Thích Giác Đẳng đang hướng dẫn Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com