Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV

(ngày 9, 10 và 11 tháng 10 năm 2009)
 

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3     |   Trang 4     |   Trang 5    


Hình Ảnh Tiền Hội Nghị
(thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2009)

Trang 1   |   Trang 2   |   Trang 3   |   Trang 4   |   Trang 5  

                                                                         

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com