Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


KINH ĐIỂN
LUẬN GIẢI
TỊNH ĐỘ
THIỀN HỌC
TỪ ĐIỂN
THƠ VĂN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC CƠ BẢN
PHẬT GIÁO ĐỜI SỐNG
TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

Chủ Biên: Bồ Đề Học Xã

Dịch Giả:-Thích Viên Lý 

MỤC LỤC

TỰA CỦA DỊCH GIẢ
CHƯƠNG 1 - Điểm Đặc Sắc Cơ Bản của Tâm Lý Học Phật Giáo
CHƯƠNG 2 -Tri Nhận Tâm Lý Học, Động Cơ và Tình Cảm
CHƯƠNG 3 - Nhân Cách Tâm Lý Học
CHƯƠNG 4 - Tâm Lý Học Phật Giáo và Tâm Lý Học Trị Liệu Tây Phương
CHƯƠNG 5 - Nguyên Lý Tâm Lý Học Phật Giáo và Bệnh Lý Xã Hội Đương Tiền


Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới
Hoàn thành 1996 - Xuất Bản 1998


      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Trung LuậnTrung Luận


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com