Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang

     

Thập Mục Ngưu Đồ của Kế Châu Đại Sư

HT Thánh Nghiêm

Phật Học Cương Yếu
HT. Thích Kế Châu

Từ Điển Anh Việt

HT Thánh Nghiêm

Thích Thiện Huệ dịch

     

Thích Viên Lý  

Mặt Hồ Tỉnh Lặng

Thích Trí Nghiêm dịch

     

Thích Hộ Giác soạn dịch

Thích Nữ Trí Hải dịch

Thích Viên Lý

Thích Thiền Tâm dịch

Thập Đại Đệ Tử Phật

Tỳ Kheo Khánh Hỷ dịch

                 

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com